Online CAMP M.4 (Part2)

สำหรับนักเรียนชายหญิง เรียนล่วงหน้า ม.4
สำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐาน ม.4
ระยะเวลา 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563

READY?

SET

GO!

วันสอบประเมินผล

17 พฤษภาคม

วันอาทิตย์
เวลา 13.30 - 16.30 น.
17.00น. ปิดกระดาษคำตอบ
จำนวน 130 ข้อ

24 พฤษภาคม

วันอาทิตย์
เวลา 13.30 - 16.30 น.
17.00น. ปิดกระดาษคำตอบ
จำนวน 130 ข้อ

31 พฤษภาคม

วันอาทิตย์
เวลา 13.30 - 16.30 น.
17.00น. ปิดกระดาษคำตอบ
จำนวน 130 ข้อ

7 มิถุนายน

วันอาทิตย์
เวลา 13.30 - 16.30 น.
17.00น. ปิดกระดาษคำตอบ
จำนวน 130 ข้อ

14 มิถุนายน

วันอาทิตย์
เวลา 13.30 - 16.30 น.
17.00น. ปิดกระดาษคำตอบ
จำนวน 130 ข้อ

 

คำแนะนำก่อนเรียน

1. นักเรียนเข้าห้องเรียนตามผลสอบ Loop1 / Loop2

2. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าได้ทั้ง 2 Loop

  • เมื่อนักเรียน Loop 1 ต้องการทบทวนพื้นฐานสามารถ
    กดเข้าห้อง Loop2 ได้

  • เมื่อนักเรียน Loop2 เข้าใจเนื้อหาในห้องตนเองแล้ว สามารถกดเข้าห้อง Loop 1 ได้ 

3. เรียนกับ VDO (ลงVDO ทุก 3 วัน)
  - วัันอาทิตย์หลังสอบ มีเฉพาะ VDO เฉลยคณิต
  - วันจันทร์มีVDOของทุกวิชา ดูได้ถึงเวลาก่อนสอบครั้งถัดไป
  - วันพฤหัสมีVDOชุดใหม่เข้ามา ดูได้ถึงวันอาทิตย์ 13.10 น.
  - 09.00 น. กดรีเฟรชก่อนเรียน

4. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์นักเรียน
  เพื่อสอบถามข้อสงสัยในการเรียน

**ชีทเรียน ควรโหลดเก็บไว้ เนื่องจากจะไม่แจกใหม่
 บางคาบไม่มีชีทให้จดลงในสมุด

 หากไม่มีเครื่องปริ้นให้จดตามในสมุด**

คำแนะนำการสอบ

1. เริ่มดาวน์โหลดข้อสอบได้เวลา 13.10 น. และปริ้นออกมา
  หากไม่มีปริ้นเตอร์ให้ดูโจทย์จากในจอแล้วคิดเลขใน
  กระดาษทด และเขียนคำตอบไว้

2. จับเวลาด้วยความซื่อสัตย์ (Hornor system)
   ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น.

3. เมื่อได้คำตอบครบ ให้
กดกระดาษคำตอบออนไลน์
   เพื่อกรอกคำตอบ และกดส่ง (ปิดรับ 17.00 น.)
4. เมื่อกดส่งแล้ว จะมีข้อความยืนยันได้รับคำตอบ
หลังส่ง  
   และมี
อีเมลอัตโนมัติแจ้งกลับไปยังอีเมลนักเรียน

หากติดขัดการส่งคำตอบให้ติดต่อทางไลน์โรงเรียน

M.png
 

© 2020 Tanawan Online School

  • Facebook
  • line-me